Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

سلام به همگی‌، من آنیتا هستم.
یکی دیگر از جشن های آتش در ایران در کنار «چهارشنبه سوری»٬ «جشن سده» نام دارد. در این جشن نیز که بیشتر مربوط به زرتشتیان بوده و امروزه کمتر اجرا می شود آتش بزرگی درست کرده گرد آن جمع می شوند.
در این درس یاد می گیرید که از روایات بوجود آمدن «جشن سده» داستان فراری دادن مار با آتش توسط پادشاه هوشنگ در قدیم بوده است. همچنین به این حقیقت که عدد «صد» در پدید آمدن «جشن سده» اهمیت اساسی داشته پی می برید!
آیا می دانید که «آتشکده» نام چیست و چرا به وجود آمده است؟
جواب را در آخر این ویدئو به شما نشان خواهیم داد.
دهمین روز بهمن در تقویم ایران برابر با ۲۹ ژانویه «جشن سده» نام دارد. طبق روایات سالها پیش هوشنگ شاه با صد نفر از یارانش به کوه رفت. در آنجا برای نجات از ماری عظیم سنگی به سویش پرتاب کرد. این سنگ به جای برخورد با مار به سنگ دیگری خورد و جرقه ای پدیدار گشت که به موجبش آتشی درست شد و مار فرار کرد. هوشنگ نیز خوشحال شد و همراه یارانش به جشن و شادی پرداخت. امروز نیز قدرت٬ عظمت و شکوه آتش را در این روز به عنوان «جشن سده» گرامی می دارند و سپاس می گویند٬ و به همین دلیل آتش بزرگی برپا می کنند و دور آن به آوازخوانی می پردازند.
در روایات دیگر واژهٔ «سده» را از ریشهٔ کلمهٔ «صد» دانسته اند. برخی می گویند که دلیل این نام اینست که از «جشن سده» تا نوروز٬ ۵۰ شب و ۵۰ روز طول می کشد. بنا به بیان برخی دیگر٬ در قدیم صد روز پس از آغاز زمستان را جشنی می گرفتند به نام «سده». و بخشی دیگر از افراد نیز کلاً ارتباط میان دو واژهٔ «صد» و «سده» را رد کرده٬ مناسبت «جشن سده» را گذشتن چهل روز از تولد خورشید در «شب یلدا» می دانند. در باورهای دیگر رسیدن تعداد فرزندان پادشاه کیومرث به ۱۰۰ نفر را پایهٔ «جشن سده» می دانند٬ و اشخاصی نیز کلیهٔ این دلایل را قبول دارند!
جزییات مراسم جشن سده بدین ترتیب است که:: پس از غروب آفتاب روز ۱۰ بهمن٬ سه تن از موبدان سفیدپوش٬ با آتشدان و همراهی عده ای از جوانان با مشعل های فروزان از شعلهٔ آتش٬ به سوی توده هیزم که از قبل گردآوری کرده اند راه می افتند. موبدان بخش هایی از اوستا یا کتاب مقدس زرتشتیان را در مدح آتش می خوانند و سپس همگی با یاری هم تودهٔ هیزم را آتش می زنند. آنان با امید باقی ماندن گرما و روشنایی آتش و جنبش و تکاپوی آن تا جشن سدهٔ بعدی٬ این آتش را مقدس می دارند. این جشن امروزه در کرمان و یزد و میان زرتشتیان برگزار می شود.
به مجموعه ای از جشنها که با افروختن آتش برگزار می شوند٬ «جشن های آتش» می گویند. در میان ایرانیان زرتشتی٬ بیشترین تعداد «جشن های آتش» برگزار می شده است که از آن میان «جشن سده» و «چهارشنبه سوری» هنوز هم باقی مانده اند. در بین اقوام و ملت های دیگر نیز جشن های مربوط به آتش مشاهده می شوند.
و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم.
آیا می دانید که «آتشکده» نام چیست و چرا به وجود آمده است؟
به دلیل تقدس آتش میان زرتشتیان ایران٬ بناها یا نیایشگاه هایی ساخته اند که آتش در آنها جایگاه خاصی دارد و از مراکز عبادت های مذهبی زرتشتیان به شمار می روند. تعدادی از این آتشکده ها هنوز هم باقی مانده اند و استفاده می شوند.
این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟
آیا در محل زندگی شما نیز جشن آتش دارید؟ جشن آتش شما چگونه است؟
نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی!

Comments

Hide