Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

سلام به همگی‌، من آنیتا هستم.
پس از رمضان٬ نوبت به «عید فطر» می رسد. «عید فطر» که در نخستین روز از ماه بعدی یعنی ماه «شوال» برگزار می شود٬ در واقع جشن پایان ماه رمضان محسوب می شود.
در این درس یاد می گیرید که در روز «عید فطر»٬ مردم به روزهٔ خود پایان می دهند و پس از آغاز روز٬ دیگر روزه نمی گیرند. سپس به نماز و عبادت دسته جمعی می پردازند و با استراحت از کار دو روز را در تعطیلی می گذرانند.
آیا می دانید که «فطر» به چه معنی است و چرا عید فطر را به این نام می خوانند؟
جواب را در آخر این ویدئو به شما نشان خواهیم داد.
تاریخ عید فطر نیز با رؤیت هلال ماه در عصر روز قبل مشخص می شود. در ایران هلال ماه جدید پس از رصد شدن٬ توسط حاکم شرع کشور اعلام می شود. رصد این هلال به دلیل باریک بودن بیش از حد٬ نزدیکی به افق و شرایط جوی٬ بسیار سخت می باشد. ولی پس از مشاهده و اعلام رسمی آن در رسانه های جمعی٬ روز بعد در کل کشور عید فطر و دو روز تعطیل رسمی به شمار می رود. بر حسب مکان جغرافیایی کشورها ممکن است روز عید در هر کشور فرق داشته باشد.
پس از یک ماه تمام دوری از خوردن و آشامیدن در طول روز٬ در حالیکه مسلمانان به خداوند و روحیهٔ معنوی نزدیکتر شده اند٬ سرانجام در عید فطر روزه به پایان می رسد. البته این به آن معنا نیست که عبادت و پرهیز از گناه نیز پایان یابد٬ بلکه باید با حفظ و درک ارزش های الهی٬ آگاهانه تر از قبل به دعا و عبادت خود ادامه دهند. فلسفهٔ واقعی ماه رمضان و عید فطر نیز در رسیدن به همین آگاهی نهفته است. تنها در این صورت می توان گفت که این امتحان الهی را موفق و پیروز و سربلند پشت سر گذاشته اند.
در صبح روز عید فطر٬ مردم به خواندن نماز جماعت یا عبادت دسته جممعی می پردازند. در ضمن یکی دیگر از عادت های مرسوم در این روز٬ انجام غسل عید است. این غسل که از سنت های دیرینهٔ مسلمانان است٬ در واقع مظهر و نشانهٔ پاک شدن روح همانند جسم٬ از آلودگی معنوی یا گناهان و نفسانیات در طول ماه رمضان می باشد. برگزاری دسته جمعی نماز نیز نشانهٔ همرنگی و یکدلی٬ صمیمیت و اتحاد معنوی مردم است. روز عید بهتر است قبل از نماز با خرما افطار شود٬ و همچنین غسل پیش از نماز انجام شود.
«زکات فطره» یا «فطریه» مبلغی است معادل سه کیلو غذای روزانه مثل گندم یا برنج٬ که در عید فطر هر شخص غیر نیازمند باید به مستمندان یا امور خیریه به تعداد نفرات تحت تکفل خود بپردازد.
و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم.
آیا می دانید که «فطر» به چه معنی است و چرا عید فطر را به این نام می خوانند؟
واژهٔ «فطر» در لغت به معنای «خلقت اولیه» است. زیرا انسان پس از روزه داری و دوری از گناهان٬ به فطرت و سرشت اولیهٔ خود در زمان خلقت باز می گردد که پاک و دور از هر گونه پلیدی و زشتی است.
این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟
آداب و رسوم عید فطر نزد شما چه فرقی دارد؟
نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی!

Comments

Hide