Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

سلام به همگی‌، من آنیتا هستم.
آیا می دانستید که تاریخ آغاز سال نوی ایران در گذشته اول پاییز بوده است؟ این روز را «جشن مهرگان» می نامیدند٬ که همزمان با اعتدال پاییزی وپایان جمع آوری محصولات کشاورزی روی می داد. این روز را روز «ایزد مهر» نیز نامیده اند.
در این درس فرا می گیرید که در «جشن مهرگان» زرتشتیان از رنگ ارغوانی استفاده می کنند٬ سفره ای با تزیینات خاص پهن می کنند و در آن آتشی کوچک می نهند٬ که دور آن به موسیقی و رقص و شادی ی پردازند و دوستی هایشان را استحکام می بخشند.
آیا می دانید که اسم «جشن مهرگان» با نام کدام سنگ قیمتی پیوند خورده است؟
جواب را در آخر این ویدئو به شما نشان خواهیم داد.
«جشن مهرگان» از جشن های قدیمی ایران است که هم اکنون تنها در میان زرتشتیان برگزار می شود. این جشن که تاریخش روز دهم ماه «مهر» یا پاییز است٬ جشن ایزد مهر، خورشید‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ یا «میترا» می باشد. همچنین همانطور که از نامش پیداست٬ به معنی مهر و محبت و دوستی میان مردم است. این روز را روز پیروزی خوبی بر بدی٬ و روشنایی بر تاریکی نیز می دانند. طبق روایات٬ در گذشته های دور در چنین روزی «کاوه آهنگر» بر «ضحاک» پیروز شده است و «فریدون» بر تخت پادشاهی نشسته است. زرتشتیان ایران این روز راگرامی داشته به آتشکده می روند. همچنین این روز رابسیار شبیه شب یلدای کنونی می دانند.
در گذشته٬ یک سال دارای دو فصل بود٬ که «نوروز» آغاز فصل اول٬ و «مهرگان» آغاز فصل دوم به شمار می رفته است. برخی افراد نیز آغاز سال را در روز «مهرگان» می دانستند. در حال حاضر این روز برابر است با اعتدال پاییزی٬ یعنی اندازهٔ شب و روز در آن با هم برابر می شوند. همچنین پایان برداشت محصولات کشاورزی در این زمان است٬ که به بهانهٔ آن کشاورزان به استراحت و جشن می پردازند٬ تا پس از آن سال جدید کشاورزی آغاز شود. ریشهٔ آغاز سال تحصیلی ایران در پاییز و اول مهر نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد. به عبارتی می توان گفت که همهٔ آغازها در این روز گرد هم جمع شده اند.
رنگ «ارغوانی» رنگ «جشن مهرگان» است. در روز مهرگان نیز همانند «نوروز» از ایام قدیم٬ سفرهٔ خاصی می چینند و با موارد خاصی آنرا تزیین می کنند. در میان این سفره٬ نهادن گلهای همیشه شکفته سنتی قدیمی می باشد. وجود آتش نیز بر روی سفره به دلیل احترام به آن٬ امری مسلم است. همچنین میوه های پاییزی به رنگ سرخ نیز جزو این سفره می باشند٬ مانند سیب٬ خرما٬ خرمالو٬ بادام٬ فندق٬ سنجد٬ انار و غیره٬ که این نیز خود از شباهت های دیگر با شب یلدا می باشد. نان مخصوصی از هفت غله تهیه می شود٬ و مردم به شادی و رقص و پایکوبی همراه با موسیقی «مهرگانی» می پردازند. با این جشن و سرور پیمان دوستی ها تجدید شده٬ و مهر و محبت مانند نام «مهرگان» از سر گرفته می شود.
در تقویم زرتشتیان٬ هر روز ماه یک نام خاص دارد. در این میان هر گاه نام ماه با نام روز یکسان شود آن روز جشن آن ماه است و اسم آن ماه را به اضافهٔ پسوند «گان» می خوانند، مانند مهرگان.
و حالا جواب سوال اخیر را به شما می دهم.
آیا می دانید که اسم «جشن مهرگان» با نام کدام سنگ قیمتی پیوند خورده است؟
در میان زرتشتیان گفته می شود که خداوند در مهرگان سنگ «زبرجد» را٬ و در نوروز سنگ «یاقوت» را آفرید. «زبرجد» گوهری است سبزرنگ و درخشان که در نقطهٔ مقابل یاقوت با رنگ سرخ قرار داد. این دو سنگ قیمتی٬ ارزش و درخشندگی این دو جشن را در میان جشن های دیگر قدیمی نشان می دهند.
این درس چطور بود؟ چیز جالبی یاد گرفتید؟
از میان پیروزی خوبی بر بدی٬ جشن خورشید‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍٬ و جشن جمع آوری محصولات٬ کدامیک برای شما آشنا تراست؟
نظر خود را برای ما به PersianPod101.com ارسال کنید. به امید دیدار در درس بعدی!

Comments

Hide