Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

زیر درختان زیتون
فیلم "زیر درختان زیتون" ساختهٔ کارگردان معروف "عباس کیارستمی،" فیلمی دربارهٔ زلزلهٔ سال ۱۹۹۰ در رودبار ایران است.
این فیلم که بخش سوم از سه گانهٔ زلزله (یا سه گانه کوکر) می‌باشد، داستان ادامهٔ زندگی، امیدها و آرزوها برای ساختن و آغاز و تولدی دوباره از میان عمق فاجعه است.
در این داستان که به قدری واقعی است که به نظر شبیه مستندی می‌رسد، کارگردانی که نقش آنرا بازیگر محبوب "محمد علی کشاورز" بازی می‌کند، به منطقهٔ زلزه زده می‌رود تا فیلمی از زندگی افراد محلی تهیه کند.
در میان بازیگران وی پسر جوانی را می‌یابد که عاشق بازیگر نقش دختر فیلم است، ولی به دلیل نداشتن خانه با مخالفت دختر و خانواده‌اش روبروست.
این پسر جوان در طول بازیگری پیوسته در تلاش است تا موافقت دختر را جلب کند، درحالیکه دختر ظاهراً هیچ توجهی به او نمی‌کند.
تماشاگر همچنین با زندگی و مشکلات زلزله زدگان که با وجود از دست دادن خانه و خانوادهٔ خود همچنان تلاش برای آینده را ادامه می‌دهند آشنا می‌شود، که به طرزی هنرمندانه داخل فیلم گنجانده شده‌است.
این فیلم در لیست صد اثر برتر سینمای جهان که تماشای آنها از طرف جشنوارهٔ فیلم تورنتوی کانادا توصیه شده است قراردارد.
همچنین نامزد نخل طلای جشنوارهٔ کن بوده از چندین جشنوارهٔ جهانی و بین المللی جوایزی کسب کرده است.
یکی از ویژگی‌های این فیلم آنست که ذهن مخاطب را درگیر کرده، تماشاگر با قهرمان داستان همسفر می‌شود و به همراه او مسیری پر از فراز و نشیب را طی می‌کند تا وی به مراد دل خود برسد.
این امر به گونه‌ای سمبلیک در سربالایی تپه‌ای در انتهای فیلم نشان داده شده است، که پسر جوان از آن عبور کرده، و به دنبال پاسخی از معشوق دشتی را تا دوردست طی می‌کند.
ما پاسخ دخترک را نمی‌شنویم٬ تنها تصویر پسرک را که هرگز منصرف نمی‌شود در درون دشت دنبال می‌کنیم و شاهد بازگشت او با موسیقی شاد می‌شویم.

Comments

Hide