Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

مارمولک
"مارمولک" نام فیلمی کمدی از آثار کارگردان مطرح سینمای ایران "کمال تبریزی" می باشد.
این فیلم بازگو کنندهٔ داستان یک مرد خلافکار و زندانی فراری با لقب "مارمولک" می باشد، که برای فرار از بازداشت شدن توسط پلیس، لباس‌های شخصی یک فرد روحانی را دزدیده، خود را به شکل او در می‌آورد.
سپس مردم او را با فرد روحانی اشتباه می‌گیرند و او مجبور می‌شود با خواندن دعا یا انجام سخنرانی و موعظه و کمک به افراد فقیر و ستمدیده، ایفای نقش کند.
بدین شکل، او با وجود اینکه چیز زیادی راجع به روحانیت و خدا نمی‌داند، سعی می‌کند که با تقلید رفتار روحانیون مردم را فریب دهد و با نقل سخنان یکی از آنها می‌گوید "به تعداد آدمها، راه برای رسیدن به خدا وجود دارد.
همچنین سخنان اگزوپری در شازده کوچولو راجع به "اهلی شدن" را مرجع قرار داده بازگو می‌کند.
به تدریج با باور مردم، او خود نیز به خداوند ایمان می‌آورد و از کردار خویش پشیمان می‌شود، و سرانجام در انتها خود را تسلیم نیروی پلیس می‌کند.
این فیلم شاید به گونه‌ای نقدی به برخی حاکمان امروز و نقش بازی کردن آنان باشد.
نقش اصلی "مارمولک" را بازیگر مشهور "پرویز پرستویی" به عهده دارد که با هنرمندی خود لحظات خنده‌دار و یا اشک آور بیشماری را می‌آفریند، و به سادگی تصویر یک خلافکار و یک فرد روحانی را همزمان در اذهان خلق می‌کند.
وی همچنین در دیگر فیلم ماندگار کمال تبریزی بنام "لیلی با من است" نیز نقش اول را بازی کرده است.
فیلم "مارمولک" به عنوان برندهٔ جوایزی در چندین بخش مختلف بیست و دومین جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۸۲ شمسی (۲۰۰۳ میلادی) برگزیده شده است.

Comments

Hide