Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

خلیج فارس
خلیج فارس، خلیج مشهور واقع در جنوب شرق ایران در همسایگی عربستان، عراق، کویت، عمان، قطر و بحرین است، که به دلیل مکان جغرافیایی خود حائز اهمیت می‌باشد.
این خلیج از مراکز مهم اقتصاد و تجارت دریایی، کشتیرانی و دریانوردی و صید ماهی بوده، با داشتن معادن سرشار نفت و گاز مورد توجه همگان قرار گرفته‌است.
علاقمندان به محیط زیست دریایی می‌توانند انواع آبزیان و موجودات آبی مانند مرجان‌ها، عروس‌های دریایی، لاکپشت‌ها و خرچنگ‌ها، صدف و حلزون، کوسه، دلفین و نهنگ را در آب‌های خلیج فارس بیابند.
خلیج فارس همچنین بستر جزایر اصلی جنوب ایران از جمله کیش، قشم، تنب بزرگ، تنب کوچک، و ابوموسی می باشد، که هر کدام از آنها به تنهایی از جاذبه‌های توریستی بوده جنبه‌ی خاصی از این خلیج را به نمایش می‌گذارند.
از این میان جزیره‌های کیش و قشم از مقاصد مسافرتی پر طرفدار ایران در تعطیلات به شمار می‌روند.
از تجربیات شیرین در سفر به کیش می‌توان به غواصی، قایقرانی با قایق‌های کف شیشه‌ای و انواع ورزش‌های آبی اشاره کرد.
دیدنی‌های مهم این جزیره نیز عبارتند از آکواریوم بزرگ، پارک دلفین‌ها، نخلستان‌ها، و کشتی یونانی.
در این جزایر جنگل‌هایی با نام "حرا" وجود دارند که به دلیل جزر و مد دریا در طول شب کاملاً به زیر آب فرو رفته و در هنگام روز سر از آب بیرون آورده، منظره‌ای درخشان در زیر نور خورشید پدید می‌آورند.
از دیگر جزایر خلیج فارس، جزیره هرمز می‌باشد که به دلیل قرارگیری آن در نقطه اتصال خلیج فارس و دریای عمان به نام "کلید خلیج فارس" معروف شده.
همچنین جزایر ناز در اطراف قشم که هنگام جزر و مد از قشم جدا شده و به آن می‌پیوندند و کلمه "ناز کردن" را در ذهن تداعی می‌کنند.
گفته می‌شود، در گذشته در بخش‌هایی از ساحل خلیج فارس عملیاتی در مقابله و دفاع در برابر دزدان دریایی صورت می‌گرفته است، که به همین دلیل این منطقه "ساحل دزدان دریایی" نام داشته است.

Comments

Hide