Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

دشت شقایق لار
دشت لار به "دشت شقایق‌ها" معروف است، چرا که در بهار پر از گل‌های شقایق قرمز می‌شود که مانند فرش سبزی با هزاران نقطه‌ی سرخ در سرتاسر این مکان گسترده می‌شود.
همین امر این منطقه را به یکی از جاذبه‌های توریستی ایران تبدیل کرده‌است.
دشت لار در دامنه کوه دماوند در نزدیکی و اطراف دریاچه و سد لار بین مازندران و تهران قرار دارد، که تأمین کننده نیروی الکتریکی و آب آشامیدنی تهران است.
دریاچه لار امروزه به عنوان یکی از مراکز ماهیگیری و ورزش‌هایی چون اسکی روی آب مورد توجه قرار گرفته‌است.
همچنین قله دماوند که مغرورانه قد برافراشته و سر به آسمان آبی کشیده‌است، منظره‌ای بی‌نظیر و به یادماندنی به وجود می‌آورد.
با بردن دوربین خود به این مکان، می‌توان عکسی از خود داشت در کنار قله دماوند، روبروی دریاچه‌ای در میان گل‌های قرمز و زرد!
گونه‌های جانوری مختلفی از جمله پرندگان، خزندگان، و حشراتی چون زنبورها و پروانگان زیبا به دلیل وجود گل‌های فراوان در این فضا به چشم می‌خورند.
در سال‌های اخیر تورهای طبیعت‌گردی در داخل ایران، اقدام به تدارک تورهای یک روزه به این دشت که یک پارک ملی حفاظت شده‌است کرده‌اند که بهار هر سال طرفداران زیادی میان دوستداران طبیعت پیدا می‌کنند.
اگر می‌خواهید در محیطی دور از هیاهوی شهر، در میان دره‌های سرسبز به پیاده‌روی طولانی و یا استراحت بپردازید و از زیبایی‌های طبیعت لذت ببرید، این مکان می‌تواند جزو بهترین انتخاب‌های شما به شمار برود.

Comments

Hide